Φράγμα στο Θεραπιό 0 C2017-07-29 22:00
Στάθμη -0.46 m, α.υ. 60.09 m -17.3 m3/sec
max w.level 24h 0 m 20.77 m3/sec
max w.level week 0 m 20.77 m3/sec
max w.level month 0 m 20.77 m3/sec

Γέφυρα Εγνατίας 2.51 C2018-01-22 06:29
Στάθμη 1.18 m, α.υ. 36.78 m 129.77 m3/sec
max w.level 24h 1.32 m 171.61 m3/sec
max w.level week 1.61 m 253.19 m3/sec
max w.level month 1.61 m 253.19 m3/sec

Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας Ποταμού Aρδα

Οι εξισώσεις στάθμης-παροχής έγιναν
απο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Κοτσοβίνο
php script konstantinos chouvardas