Φράγμα στο Θεραπιό 0 C2017-07-29 22:00
Στάθμη -0.46 m, α.υ. 60.09 m -17.3 m3/sec
max w.level 24h 0 m 20.77 m3/sec
max w.level week 0 m 20.77 m3/sec
max w.level month 1.41 m 100.86 m3/sec

Γέφυρα Εγνατίας 22.3 C2017-08-17 23:09
Στάθμη 0.03 m, α.υ. 35.63 m m3/sec
max w.level 24h 0.05 m -352.3 m3/sec
max w.level week 0.21 m -261.8 m3/sec
max w.level month 1.06 m 91.99 m3/sec

Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας Ποταμού Aρδα

Οι εξισώσεις στάθμης-παροχής έγιναν
απο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Κοτσοβίνο
php script konstantinos chouvardas