Φράγμα στο Θεραπιό 0 C2017-07-29 22:00
Στάθμη -0.46 m, α.υ. 60.09 m -17.3 m3/sec
max w.level 24h 0 m 20.77 m3/sec
max w.level week 0 m 20.77 m3/sec
max w.level month 0 m 20.77 m3/sec

Γέφυρα Εγνατίας 10.02 C2017-10-23 00:29
Στάθμη 0.32 m, α.υ. 35.92 m m3/sec
max w.level 24h 1 m 72.29 m3/sec
max w.level week 1 m 72.29 m3/sec
max w.level month 1.11 m 107.98 m3/sec

Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας Ποταμού Aρδα

Οι εξισώσεις στάθμης-παροχής έγιναν
απο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Κοτσοβίνο
php script konstantinos chouvardas